top of page

השתתפנו בתהליכים עירוניים שונים, שעסקו בנושאים אסטרטגיים המשיקים לעבודתנו. הבאנו עמנו כלים מתודולוגיים חדשניים, ידע שנצבר בתהליך המחקר וחשיבה עיצובית מבוססת משתמש.

שותפות בתהליכים עירוניים

שותפים בגיבוש תפיסת העיר למודל רובע החדשנות

שותפים בגיבוש תפיסת העיר למודל רובע החדשנות

שותפות בגיבוש מודל הקמת האב ((Hub עירוני והגשת בקשות לגיוס משאבים

עיריית באר שבע מובילה ומקדמת תכנון של האב עירוני שיהווה מרחב עשייה משותף המקדם חדשנות ויזמות טכנולוגית, עסקית וחברתית וישמש כמקום מפגש וחיבור של קהילת צעירים, יזמים ובוגרי מוסדות אקדמיים בסביבה. הקמת Hub עירוני תתרום לחיזוק האקו סיסטם ההולך ומתגבש בעיר בתחום ההייטק ולגבש סביבו קהילה יצרנית.

צוות החדשנות לוקח לקח חלק בדיונים, בסיורים ובגיבוש התפיסה העירונית כלפי ההאב העירוני.

שותפים לגיבוש התכנית האסטרטגית העירונית ״באר שבע 2030״

שותפים לגיבוש התכנית האסטרטגית העירונית ״באר שבע 2030״

הנהלת העיר גיבשה במהלך 2019 תכנית אסטרטגית עירונית לעשור הקרוב בסיועה של חברת הייעוץ TASC. במסגרת תהליך העבודה גובש צוות עבודה מצומצם בראשות המנכ"לית שנפגש באופן תדיר על מנת לגבש את חזון העיר, לאתר את מחוללי הצמיחה של העיר ולפרוט אותם למהלכים קונקרטיים.

מנהלת צוות בלומברג לקחה חלק פעיל בצוות העבודה המצומצם ואף התקיימו סדנאות רעיונאות ברוח מתודולוגיית "החשיבה העיצובית" עם בעלי עניין עירוניים לטובת גיבוש מהלכים ומיקוד נושאי הליבה שבהם תעסוק התוכנית.

שותפים לתכנון האב העירוני

שותפים לתכנון האב העירוני

רובע החדשנות העירוני עתיד להיות מרחב התרחשות שימוקד סביב העוגנים המרכזיים בלב העיר: פארק ההייטק, האוניברסיטה, בית החולים וקריית התקשוב המתהווה.  רובע החדשנות יאפשר להרחיב את האקו- סיסטם היזמי בעיר, תוך שיתוף פעולה עם בעלי העניין והשותפים השונים באופן פיזי, חברתי ותוכני. למהלך השפעות לאומיות על חיזוק וביסוס הכלכלה המקומית ומיצובה של באר שבע כמרכז מטרופוליני הכרחי.

צוות החדשנות לקח חלק משמעותי בתכנון וכתיבת מסמך התייחסות מסכמת כהגשה למענק הממשלתי לתכנון הרובע. עיריית באר שבע זכתה במענק אשר במסגרתו הצוות כיום לוקח חלק בעיצוב ותכנון התהליך. 

צוות בלומברג לחדשנות עירונית, באר שבע

שותפים לחשיבה: הרשת – והרשות

במסגרת זכייתה של עמותת ארץעיר במכרז של ג'וינט ישראל לגיבוש מודל עבודה מיטבי בין המגזר הציבורי למגזר השלישי, קידמה הרשת  (קהילת צעירים וצעירות בבאר שבע) תהליך שמטרתו לייצר ממשקי עבודה משותפים ושוטפים בין החברה האזרחית לרשות המקומית. לטובת העניין, התקיימו סדרה של 4 מפגשי מפתח של צוות משימה משותף לעיריית באר שבע, חברת כיוונים, צוות בלומברג, מנהלת התחדשות עירונית, נציגי ארץעיר והרשת.

 בהנחייתו של ראש העיר הצוות המשותף פעל ליצירת מודל ומסגרת פעולה לפיתוח שכונה קהילתית בשכונה ב', מנקודת מבט של צרכי התושב. המודל הוצג בפני ראש העיר והמנכ"לית ונעשים צעדים ראשונים למימושו בשכונה ב' כדוגמת הקצאת רכז קהילה מטעם כיוונים והוצאת קול קורא למימוש יוזמות תושבים ובעלי עסקים (במימון כי"ל).

שותפים להטמעת שיח החדשנות: פורום חדשנות עירוני

שותפים להטמעת שיח החדשנות: פורום חדשנות עירוני

פורום החדשנות העירוני הוא יוזמה של עובדי עיריית באר שבע, במסגרתה נוסדה קבוצה של בעלי תפקידים בדרגי ביניים בעירייה ובחברות הבת העירוניות, אשר הבינו שעל מנת להביא להצלחה של פרויקטים ותכניות שונות בעיר, עליהם להעמיק את שיתופי הפעולה וההיכרות בין היחידות השונות. הפורום מתכנס מאז מאי 2018 אחת לחודשיים, וחברים בו כ- 30 משתתפים קבועים. פעילות הפורום מנוהלת באופן מלא על-ידי צוות מוביל מתוך הפורום עצמו, אשר בונה ומכין את המפגשים בהתאם לפידבקים, הרצונות והבקשות המתקבלות מהמשתתפים.צוות החדשנות שותף מלא בצוות המוביל מיום הקמת הפורום ומסייע במיסודו כפלטפורמה לייעול העבודה העירונית. 

הצצה לתהליכי העבודה שלנו 

bottom of page