top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

סגירת יום: "מקומיות בעיר גדולה"

  • הסתיים
  • ZOOM
  • אונליין

תיאור השירות

עיר קטנה גדולה: כיצד המקומיות ומאפיינים ייחודיים אחרים משפיעים על תהליך העבודה, ולמה זה כל כך חשוב?


פרטי איש הקשר

Iteam@br7.org.il


bottom of page