top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מינה צמח, מאחורייך!

  • הסתיים
  • ZOOM
  • אונליין

תיאור השירות

הכרות עם סקרים דיגיטליים וכלים פרקטיים לבניית שאלונים בקלות


פרטי איש הקשר

Iteam@br7.org.il


bottom of page