top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

" למה חשוב לי מה יוסי חושב?"

  • הסתיים
  • ZOOM
  • אונליין

תיאור השירות

מתי ולמה כדאי להשתמש ב"רעיונאות" – מתודולוגיה שמביאה נקודת מבט של המשתמש כדי ליצור פתרונות?


פרטי איש הקשר

Iteam@br7.org.il


bottom of page