top of page
הרשמה למפגשים ב"שביל החדשנות

ב"שביל החדשנות

מפגשי שיתוף ידע וכלים להנעת חדשנות עירונית

לסיכום פעילות הצוות

ב"שביל החדשנות

צוות חדשנות עירונית באר שבע הוקם בינואר 2018, כדי לסייע לעירייה ולעיר להתמודד עם אתגרים משמעותיים. בשנות פעילותנו חקרנו נושאים שונים, וביחד עם שותפים רבים קידמנו מגוון של תהליכים ויוזמות באמצעות כלים ושיטות המסייעים להנעת חדשנות, בעיריות ובכלל.

 

הצוות סיים את פעילותו בעיר באוקטובר 2020. רגע לפני סיום הפעילות, הזמנו שותפים שונים להצטרף אלינו למסע של למידה ושיתוף. במהלך יומיים מרוכזים ובהם מספר מפגשים, עסקנו בנושאים השונים שהעסיקו אותנו – למשל, איך לפתח מדדים להצלחה, איך להתנסות בשטח בקטן ואיך "המקומיות" משפיעה על הפתרונות המתאימים לעיר באר שבע?

 

כל אלו כדי לתת מהידע והכלים שצברנו להמשך קידום חדשנות עירונית בכלל ובמרחב הדרומי בפרט. 

אז במה שיתפנו ומה תמצאו כאן?

מפגשים שהתקיימו ביום רביעי 21.10.2020

"שודדי האוצרות"

כיצד לעבוד עם נתונים שיש בארגון כדי להפיק מהם תובנות ולקבל החלטות?

קישור למצגת

הזדמנויות וחסמים לקידום חדשנות במרחב המקומי

למידה ממקרה בוחן: צוות חדשנות באר שבע ושיח פתוח בין שותפים ומובילים במרחב המקומי

קישור למצגת

"אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים!"

כיצד לפרק מהלכים גדולים לפעולות מיידיות? למידה מתהליכי "פרוטוטייפ", התנסות וכלים פרקטיים

קישור למצגת

כלים למדידה: איך לבנות פרמטרים למדידת השפעה?

מבט על חשיבות תהליכי מדידה והערכה ברמות שונות והכרות עם כלי המדידה שנבנו על ידי צוות החדשנות

קישור למצגת

מפגש מסכם: מהגדרת בעיה לשינוי מדיניות

שיח עם שותפים לדרך מעיריית באר שבע על פרקטיקות לשינוי מדיניות

קישור למצגת

מנועי חדשנות עירונית - אסטרטגיה וכלי עבודה

מוזמנים.ות לקרוא על השפעת הצוות בעיר ולרכוש כלי עבודה שונים להנעת השינוי בעצמכם.ן 

 קישור לקובץ

מפגשים שהתקיימו ביום שלישי 20.10.2020

מניעים: ב"שביל החדשנות

ברכת ראש העיר ומנכ"לית העירייה

מבט קצר על שלוש שנות עשייה של צוות חדשנות עירונית באר שבע

קישור למצגת

רגע, מה הבעיה?

סדנת כלים למיקוד והבנה של בעיות מורכבות

קישור למצגת

"למה חשוב לי מה יוסי חושב?"

מתי ולמה כדאי להשתמש ב"רעיונאות" – מתודולוגיה שמביאה נקודת מבט של המשתמש כדי ליצור פתרונות?

קישור למצגת

קישור לכלי עבודה

מינה צמח, מאחורייך!

הכרות עם סקרים דיגיטליים וכלים פרקטיים לבניית שאלונים בקלות

קישור למצגת

סגירת יום: "מקומיות בעיר גדולה"

עיר קטנה גדולה: כיצד המקומיות ומאפיינים ייחודיים אחרים משפיעים על תהליך העבודה, ולמה זה כל כך חשוב?

קישור למצגת

המפגשים הועברו על ידי חברות צוות חדשנות עירונית, באר שבע ושותפים נוספים. 

תודה שהשתתפתם.ן!

logo iteam
bottom of page