צוותי חדשנות עירונית בארץ ובעולם מבססים את עבודתם על מתודולוגיית עיצוב שירות ממוקד משתמש: human centered design. זוהי גישה מחקרית משתפת, רב ממדית ואיכותנית המעמידה במרכז את נקודת המבט והצרכים של בעלי העניין המושפעים מהאתגר. מתודולוגיה זו מסייעת בפיתוח יוזמות איכותיות בעלות פוטנציאל השפעה רחב תוך מחויבות לבעלי העניין.

מתודולוגיה

מתודולוגית human centered design הינה גישה יצירתית לפתרון אתגרים, אותה מאמצים ארגונים מהמגזר הפרטי והציבורי בארץ ובעולם. הגישה בנויה משלושה שלבים ראשיים: הבנת הבעיה, יצירה ובחינה של פתרונות חדשים והבאת היוזמות לידי מימוש, אשר כל אחד מהם מכיל בתוכו חמישה שלבי משנה: חקר, רעיונאות, הכנה ליישום, יישום ומדידה.

HUMAN

CENTERED DESIGN? 

מהו

תהליך היצירה של יוזמות איכותיות המשפרות את איכות חייהם של תושבים בעיר מתחיל בהבנה מעמיקה של הבעיה.

בשלב זה, אנו מגדירים בעיה גדולה ומורכבת, למשל: חסרי בית בעיר, ביטחון במרחב הציבורי, מוביליות כלכלית, חינוך וכו׳. לאחר מכן אנו משתמשים במגוון של שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות בכדי להתקרב לאנשים הקרובים ביותר לבעיה. ההתקרבות מאפשרת לנו לחשוף את הסיבות השורשיות לקיומו של האתגר ומאפשרת לנו ליצור פתרונות מדויקים יותר. 

הפעולות הנעשות בשלב זה:

הבנת הבעיה

כאשר אנו מצוידים בהבנה מעמיקה של הבעיה, אנו מזהים אפשרויות ליצירת שינוי בעל השפעה ומתחילים לייצר רעיונות יצירתיים שיהיו היוזמות הפוטנציאליות. אנו נוקטים גישה איטרטיבית (החוזרת על עצמה) יחד עם התושבים ובעלי העניין. אנו מפתחים את היוזמות ויחד בודקים ובוחנים אותן על מנת לשפרן, עוד לפני שהן מיושמות בעיר בקנה מידה גדול.

הגישה הזו מאפשרת לנו לצמצם סיכונים על ידי חיזוק ותיקון יוזמות עוד לפני שהן זוכות להקצאת משאבים רחבה מטעם העיר.

הפעולות הנעשות בשלב הזה:

יצירה ובחינה של פתרונות חדשים

עבודתנו מתמקדת בתהליכי הפיתוח של היוזמות החדשות המביאות שירותים או מדיניות מותאמים לתושבים וכן בתהליכי היישום שלהן בעירייה.

יישום אפקטיבי דורש שיתוף פעולה ועבודה צמודה עם מחלקות שונות בעירייה וצוות העובדים, שכן הם עתידים להיות הבעלים על היוזמה ויהיו אחראיים על תהליך ההטמעה שלה בעבודתם.

מטרת השלב הזה היא להבטיח הטמעה מוצלחת, לוודא שהתוצאות ניתנות למדידה וכן לבצע התאמה נוספת במידה הצורך. לצוות שלנו תפקיד חשוב באיסוף מידע ותיעוד ההשפעה של היוזמות השונות על בעלי העניין והתושבים.

הפעולות הנעשות בשלב זה:

הבאת היוזמות

צוות בלומברג לחדשנות עירונית, באר שבע
  • White Twitter Icon