top of page
ב"שביל החדשנות מפגשי שיתוף ידע וכלים להנעת חדשנות עירונית

ב"שביל החדשנות מפגשי שיתוף ידע וכלים להנעת חדשנות עירונית

צוות חדשנות עירונית באר שבע הוקם לפני שלוש שנים, כדי לסייע לעירייה ולעיר להתמודד עם אתגרים משמעותיים. בשנות פעילותנו חקרנו נושאים שונים, וביחד עם שותפים רבים קידמנו מגוון של תהליכים ויוזמות באמצעות כלים ושיטות המסייעים להנעת חדשנות, בעיריות ובכלל.

 

כעת, לפני שהצוות מסיים את פעילותו בעיר, אנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו למסע קצר של למידה ושיתוף. במהלך יומיים מרוכזים ובהם מספר מפגשים, נעסוק בנושאים השונים שהעסיקו אותנו – למשל, איך לפתח מדדים להצלחה, איך להתנסות בשטח בקטן ואיך "המקומיות" משפיעה על הפתרונות המתאימים לעיר באר שבע?

מוזמנים ומוזמנות לצאת איתנו לדרך ב"שביל החדשנות!
הרשמו עכשיו! בקרוב נשלח פרטים נוספים, עדכונים ולו״ז המפגשים המלא.
צוות בלומברג לחדשנות עירונית, באר שבע
bottom of page